Een veelgestelde vraag is hoe het zit met de milieubelasting van het vervoer van het vlees helemaal uit Uruguay. Onderzoek wijst uit dat de uitstoot aan CO2 tengevolge van het transport naar Nederland gelijk staat aan een 0,5 % van de CO2-uitstoot van gangbaar Nederlands rundvlees dat veelal (bij)gevoederd worden met voer van gewassen uit Zuid-Amerika zoals soja, maïs en graan. Daarbij moeten we ons realiseren dat het bijna 10 kilo voer kost om één kilo rundvlees te produceren.
 
Het vlees van Lento Melo wordt gekoeld getransporteerd. Koelen in plaats van vriezen heeft twee grote voordelen:
• het vlees rijpt, waardoor het nog lekkerder wordt;
• koelen verbruikt minder energie dan vriezen.
 
Omdat de ossen alleen maar vers gras eten, is er dus geen transport van voer en geen ontbossing tengevolge van de teelt van soja voor veevoer. Ook het vervoer naar de slachtplek is kort, hetgeen ook het dierenwelzijn ten goede komt.
 
De extensief gehouden ossen grazen op pampa’s die er al honderdduizenden jaren liggen. De mest die de ossen achterlaten is natuurlijke voeding voor het gras dat ze eten (een gesloten cirkel dus) en draagt bij aan het onderhoud en de biodiversiteit van de grasvlaktes.
 
Omdat er gemiddeld maar één rund per hectare gehouden wordt, is er een licht mesttekort. Daarom worden de weides eens in de 2 of 3 jaar voorzien van natuurlijke (onbewerkte) fosfaat.
Lento Melo
Escudostraat 2
2991XV Barendrecht
Nederland
 
info@lentomelo.nl
+31653280080